ระบบไอทีควรปรับตัวให้ได้รวดเร็วสอดคล้องกับธุรกิจและโอกาส

บริการด้านระบบ

ใช้ CMS ในองค์กรของท่าน

ถ้าภายในองค์กรของท่านยังไม่มีการใช้งาน intranet เพื่อใช้ในการสื่อสารภายใน การแชร์เอกสารและบทความที่ส่งเสริมความรู้ รู้ทันข่าวสารต่างๆในแต่ละภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพแก่กันในองค์กร ท่านควรลงทุนในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์เหล่านี้

มี intranet อยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ migrate

ถ้า intranet ที่มีปัญหา performance แล้วท่านต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือต้องการ migrate เข้าสู่ระบบของเรา

E-commerce

เมื่อปัจจุบันการเข้าถึง internet ของคนไทยเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ท่านจะทำอย่างไรให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการของท่าน

(กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบ)

In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.

Frequently Asked Questions

Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.