เสริมทักษะให้บุคลากร

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ, ติดอาวุธ, มุ่งสู่สากล

กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุง

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับทรัพยากรบุคคล